Anca Benera: Nejistá minulost / Nepředvídatelná budoucnost, Uncertain Past / Unpredictable Future

termín: 2009/05/15 - 2009/08/09
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: autorská

poznámka:


Socha Vladimíra Iliče Lenina v Bukurešti má paradoxní historii. Představuje nejen elementy rozličných sochařských stylů a známky po násilných politických převratech v hlavním městě Rumunska, ale vytváří současně dojem msty na lidech, kteří nebyli schopni respektovat dobu a tak současně připomíná nemálo zničených lidských osudů.

Na začátku zde byla socha Karla I., spodobněná chorvatským sochařem Ivanem Mestrovicem. Tento elegantní umělecký kousek byl však zničen a jeho kov roztaven díky tlakům z vládnoucí komunistické strany. Zbylý kov byl znovu symbolicky využit sochařem Borisem Carageaem k vytvoření sochy Lenina, která tiše vládla na ohromném podstavci v Piata Libere do 5. března 1990, kdy byla stržena revolucionáři a odhozena do dvora paláce Mogosoaia 10 km od Bukureště.

Železný vládce, který upadl v nenávist, se pomstil těm, kteří pomohli sochu odstranit: Gigi Gavrilescu byl jednou z obětí represe související s událostmi listopadu 1987 v Brasově a po revoluci v roce 1989 spáchal sebevraždu. Zanechal po sobě dopis, ve kterém poukazuje na své činy, které byly v souladu s pocitem zklamání z politického přesvědčení rumunské společnosti. Video Ancy Benery “The Red Rider”(Rudý jezdec) bylo vytvořeno jako pseudo-dokument s humornými konotacemi. Video vkládá život do Leninovy sochy, která byla odhozena do výše zmiňovaného dvora v Mogosoaiově paláci. Odkrývá, jak těžký kolos natahuje své staré ztuhlé kosti a promlouvá o svých vzpomínkách skrze záblesky z minulosti.

Z estetického hlediska dílo zapadá do oblasti metalingvistických změn: umělecké dílo je recyklováno a postaveno do nových uměleckých souvislostí nového vyznění. Zinscenovaný příběh ve svém jádru představuje mnoho změn ve stylu i uměleckém subjektu. Změna historického charakteru byla vytvořena za použití stejného kovu (Karel I. a následně socha Lenina) a místa, kde byla socha postavena (Piata Revolutiei, Piata Presei Libere a následně dvůr paláce Mogosoaia).

Všechny zmiňované změny jsou s ironií představeny ve video projekci Ancy Benery. Jedna ze sekvencí zabírá sochu vytvořenou umělkyní vystavenou na výstavě “Back to the Future” (Zpět do budoucnosti) v roce 2007 v galerii Noua v Bukurešti. Umělecký objekt vytváří jakousi syntézu mezi několika elementy ze sochy Karla I. a sochy Lenina: výsledkem je pak socha Lenina na koni, identická svým charakterem té, která zpodobňuje Karla I., vytvořenou Mestrovicim. Pozice sochy se radikálně vymyká klasické představě zobrazení proletariátu. Lenin jako rudý jezdec představuje spíše symbol buržoazie.

Socha Lenina přivedená k životu Ancou Benerou je spjata s myšlenkou, že komunismus v mnoha oblastech rumunské společnosti stále zcela nevymizel a občas se připomíná v chování politických přestavitelů a v různých formách předsudků a nostalgií obyčejných lidí. Nicméně díky charakteru videa, především jeho závěru, je více než zřejmé, že cílem umělkyně nebylo a není přednášet o morálce či upozorňovat na možný návrat totalitního režimu.

Dílo vychází ze série symbolů, které skrze svou eleganci a uvolněnou až pop artovou alegorii připomíná metamorfózu politického proudu ve stylu Andyho Warhola. Na závěr videa zůstává divák s pocitem, že umělec zinscenoval dobrý vtip, který si pohrává s politickým charakterem běsnění různých sociálních tříd a pousmívá se nad cestou k takzvané perfektní autonomii umění.

Lucia Popa

(http://www.futuraproject.cz)