Aleš spolek výtvarných umělců v Brně: Členská výstava

termín: 1942/04/05 - 1942/05/17
instituce: Pavilon Aleš
typ výstavy: kolektivní