Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente

termín: 2002/10/16 - 2002/12/01
instituce: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
typ výstavy: kolektivní