Aleš Werner

osoba, narození
Werner Aleš, 2. 6. 1952