Oldřich Hamera: Derealizace Barrandiéru

termín: 2006/01/23 - 2006/03/08
instituce: Palác Akropolis, foyer (AGalerie)
typ výstavy: autorská

poznámka:
Oldřich Hamera je nejen jedním z hlavních představitelů strukturální školy v grafice, ale též byl dlouholetým přítelem legend pražské umělecké scény – Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala. A tak se s ním můžeme setkat nejen na televizní obrazovce v dokumentech o těchto význačných osobnostech či ve filmu O. Sommerové O čem sní muži, ale také v Hrabalově textu Pocta Barrandovi.
Především je ale vynikající grafik a ilustrátor a nevysychajícím inspiračním zdrojem se mu staly paleontologie a geologie – svět zkamenělin, kamenů a minerálů.
zdroj - www.palacakropolis.cz