Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů

osoba, narození
Hlobilová-Mrkvičková Marie, 9. 5. 1903