Opeřené múzy

termín: 2007/10/06 -
instituce: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
typ výstavy: kolektivní