Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque

termín: 2009/10/15 - 2010/01/24
instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum
typ výstavy: autorská

poznámka:
Výstava Alfonse Muchy představí přibližně sto stěžejních děl reprezentujících celý průřez Muchovou tvorbou: plakáty, kresby, pastely a akvarely, doplněné o fotografi e a přípravné studie k Muchovým dekorativním zakázkám. Vůbec první brněnská výstava plakátů Alfonse Muchy se uskutečnila v budově Uměleckoprůmyslového muzea ještě za autorova života v říjnu a listopadu 1936 a byl k ní vydán katalog s texty A. Muchy a významného českého profesora umění Františka Žákavce. Po dlouhém období, kdy byl význam A. Muchy opomíjen, se o oživení zájmu o Muchovu plakátovou i malířskou tvorbu zasloužila brněnská kunsthistorička Jana Smejkalová, která uspořádala v Moravské galerii v Brně výstavu Muchových plakátů v roce 1979 a v následujícím roce zde představila i výběr z Muchova malířského díla. 14. července 2009 uplyne 70 let od Muchova úmrtí. Výstava jeho díla se stane příležitostí připomenout význam světově proslulého umělce, pocházejícího z nedalekých Ivančic, který se v uměleckém prostředí Paříže na sklonku 19. století stal vedle Julese Chéreta a Henriho de Toulouse-Lautreca zakladatelem secesního uměleckého plakátu a významným propagátorem uměleckého stylu Art nouveau, nazývaného ve spojitosti s jeho pařížskou tvorbou "le style Mucha". Jeho šťastnou múzou se zvláštním řízením osudových okolností stala jedna z prvních hvězd populární kultury, francouzská herečka Sarah Bernhardtová. Tvorba z období, kdy tato osudová žena ozářila svým charismatickým duchem Muchovu pařížskou tvorbu, bude tvořit vrchol výstavy. Návštěvníci mají po dlouhé době opět možnost spatřit jedinečná Muchova díla, jako například plakáty Gismonda a Dáma s kaméliemi, pro divadelní představení, v nichž "božská Sarah" předváděla evropskému i americkému publiku vrchol svého hereckého umění. Muchovy práce pro Sarah si dodnes uchovávají kouzlo její osobnosti a okouzlují tisíce nadšených obdivovatelů po celém světě. Na přípravě výstavy se kromě Moravské galerie v Brně podílí Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Nadace Alfonse Muchy.