O barvě / On Colour: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / The Czech Colourism from Slavíček to the Present

termín: 2009/11/06 - 2010/01/31
instituce: Pražákův palác
typ výstavy: kolektivní