Ateliér malby Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

termín: 2004/09/15 - 2004/10/31
instituce: Sankturinovský dům
typ výstavy: kolektivní