Oľga Bartošíková: Obrazy a kresby

termín: 1963/12
instituce: Galéria Cypriána Majerníka
typ výstavy: autorská