Archisocha a další vily

termín: 2010/04/20
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: přednáška/projev

poznámka:
cyklus přednášek - Architektura pro 21. století