Ohgen Hamanaka, Kouichirou Tachibana: Suibokuga & Shigarakiyaki

termín: 2008/05/05 - 2008/05/20
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Malý výstavní prostor
Akemi Yasuo společně s Museem Kampa představují společnou výstavu mistra Suibokugy japonské tušové malby Ohgena Hamanaky a mistra japonské keramiky Shigarakiyaki Kouichirou Tachibany, seznámit českou veřejnost s tímto uměním. Hamanakova tušová malba vzbuzuje zcela jiné pocity a dojmy než díla předchozí doby. Působí přátelsky, jsou prodchnuta blízkostí a probouzejí vzpomínky.
Díla Ohgena Hamanaky, který je současně malířem a architektem, odrážejí jeho schopnost pozorovat a reflektovat svoji náklonnost k přírodě. Jeho umění tuto schopnost transformuje v tušovou malbu, jež svou vřelostí a opravdovostí přitahuje okolí. Prostřednictvím Hamanakových děl tak můžeme vnímat nejen jeho citlivost k věcem, ale i jeho radost z prostého pozorování krajiny.
Tachibanova díla nepopírají teplo hlíny, naopak, umělec jej klade do naší bezprostřední blízkosti v každodenním životě a učí nás společnému soužití. Již na první pohled nám dokonce i nepravidelná nádoba přilne k srdci a tato náklonnost jejím užíváním neustále roste. Uvědomujeme si její jedinečnost jako jediné svého druhu na tomto světě. V současnosti se Tachibana nevěnuje pouze keramické tvorbě, ale v souladu se svým krédem „Hlínou, keramikou blíže k srdci” se soustřeďuje na výchovu a vzdělávání, a poskytuje tak člověku dnešní doby onu kýženou léčivou atmosféru. Pokud by více lidé cítilo z jeho děl teplo hlíny a země, vůni a chuť větru, pokud by se díky jeho dílům v lidském srdci rozhostil klid a mír, pak by Tachibanova snaha nebyla marná. Bylo by to požehnání.
zdroj - www.museumkampa.cz