A vypravuj synu svému.. / And you shall tell your son...

termín: 2010/03/25 - 2010/06/27
instituce: Galerie Roberta Guttmanna
typ výstavy: kolektivní