Ondřej Maleček: Z luhů a hájů

termín: 2010/03/05 - 2010/04/30
instituce: Vlašský dvůr
typ výstavy: autorská

poznámka:
-

Ondřej Maleček (1977) patří k nejpozoruhodnějším talentům současné malířské scény. Stalo se mu, že k vlastnímu profesionálnímu školení se dostal složitějšími cestami než mnozí jiní. Nedotčen rutinou středních uměleckoprůmyslových škol studoval na pražské pedagogické fakultě a pak scénografii na DAMU. Zásadnější pro profesní vývoj bylo jistě u Malečka studium v malířském ateliéru (prof. Pavel Nešleha, doc. Stanislav Diviš) Uměleckoprůmyslové školy v Praze, kde studoval v letech 2000-2006. V roce 2006 byl i nominován Galerií Klatovy / Klenová na cenu Startpoint pro absolventy vysokých uměleckých škol střední Evropy. Stal se spoluzakladatelem malířské generační skupiny Obr (s Davidem Hanvaldem, Martinem Krajcem, Josefem Achrerem a Karlem Štědrým).

Ondřej Maleček dlouhodobě zpracovával máchovské téma Máje, které bylo na VŠUP jeho tématem diplomovým. Je ostatně rozhodujícím i pro pochopení jeho dosavadního přístupu k tvorbě, pro pochopení autenticity jeho díla a celé charakteristiky umělecké. To, co znamenal romantismus a jeho příklony k individualismu, k subjektivní citlivosti a emocionálním stavům duše pro malíře 19. století ve vydělující se společnosti a změnách v sebeuvědomění, znamená možná dnes stejně inklinování k lyrizaci a dějovosti, se kterou se setkáváme u Malečka. Ve všednosti procházejícího času, v každodennosti existence dnešního člověka se navíc jeví příroda jako nadčasový stabilní rámec prostý vší marnivosti. Maleček spěje k poetice a dobrodružné příběhovosti (Večerníček, 2009), ke ztraceným dějům a postavám Muž krajina, 2009; Muž z listí, 2009), je skrytým pozorovatelem tichých jevů přírody a jejího života (Tráva, 2009; V lese, 2009; Vodní krajina, 2009).

Malečkovy formální postupy jsou nesnadno zařaditelné. Ondřej Maleček byl označen za autora vtipné verze tzv. neumělecké malby. V jeho obrazech objevíme někdy písmo seskládané z větviček, nebo kostí. Sdělení jsou tajné osobní vzkazy s humorným obsahem. Poznámka o neumělecké malbě může působit zavádějícím dojmem. Cítíme, že jednoduchost Malečkovy malby má stejnou schopnost se nás dotýkat jako pohled na stébla trávy, listy květů, šum řeky nebo listí ve větvích, chlad stínu nebo zpěv ptáka.

Hledá-li romantický hrdina neklid a nejistotu, Malečkovy obrazy jsou nejsilnější ve své obnovené tichosti. Využívá symboliky osvědčených romantických námětů hradních zřícenin (Hrad na pobřeží, 2009), skalních ostrohů (Orel, 2009), vodních toků (Jaro.Most, 2009; Řeka, 2009; Zima, 2009; Podzemní řeka, 2009), pracuje s pramýtem (Tvář, 2009; Muži z bahna, 2009). Příroda je u Malečka buď samostatným tématem nebo ve funkci uvozovatele děje poskytuje rámec soukromému dramatu odpozorovanému, osobnímu či vykonstruovanému podle fabulačních literárních modelů. Literární rys Malečkovy tvorby nevnímáme jako negativní, spíše naopak. Je pojítkem mezi formou a obsahem, je zárukou srozumitelnosti.

Maleček pracuje vedle historických a národoveckých témat i s tématem mortality. Autorova sympatická uvolněná forma koresponduje s viděním pochmurnosti z jiného úhlu, zčásti bezuzdně veselého jak v barokních kramářských písních, zčásti prostě jen nahozeného jistotou moderní malířské gesce plynoucí z poučeného vědomí. Naivistická zjednodušená lehkost formy i barevných tónů nás uvádí do příjemné tenze vůči existenciálním symbolům lebek, kostí a mrtvolných pustin.

Teoretik umění Jiří Ševčík hodnotil Malečka v jury evropské umělecké soutěže Henkel Art Awards (2009) jako umělce, který: „vybočuje z řady a prokazuje neotřelý humor a hru se zažitými uměleckými postupy... reálným architektonickým prostorům a klasickým uměleckým formám dává novou symboliku a význam“. Je prostě jisté, že dílo Ondřeje Malečka zacelilo jakýsi prázdný prostor v kontextu soudobé české malby tím, jaké je a bude schopné se tam udržet i nadále.

----------------------------------------

SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ:

Muži z bahna, 2008, akryl na plátně, 200x200cm
Šumava, 2008, akryl na plátně, 40x50cm
Louka, 2009, akryl na plátně, 100x140cm
Hrad na pobřeží, 2009, akryl na plátně, 130x140cm
Jaro. Most, 2009, akryl na plátně, 180x130cm
Ledňáček, 2009, akryl na plátně, 80x60cm
Lesní republika. Jezero, 2009, akryl na plátně, 50x40cm
Lesní republika. Tráva 2, 2009, akryl na plátně, 50x40cm
Lesní republika. Zabijácké jahody, 2009, akryl na plátně,
Lesní republika. Zátiší, 2009, 45x35cm, akryl na plátně, 2009
Muž. Krajina, 2009, akryl na plátně, 200x200cm
Noční květy, 2009, akryl na plátně, 80x60cm
Stromky, 2009, akryl na plátně, 35x45cm
Šišky, 2009, akryl na plátně, 35x45cm
Tvář, 2009, akryl na plátně, 70x70cm
V lese, 2009, akryl na plátně, 140x170cm
Večerníček, 2009, akryl na plátně, 140x100cm
Podzemní řeka, 2009, akryl na plátně, 140x170cm
Květiny v rámu, 2010, komb. technika na plátně, 40x40cm
Vzpomínka, 2009, akryl na plátně, 80x70cm
Zima, 2009, akryl na plátně, 180x130cm
Řeka, 2010, komb. technika na plátně, 40x40cm
Ona, akryl plátno, 50x80cm
Pařez, 2008, akryl a sprey na plátně,200x175cm
Autoportrét č.1, 2009, akryl plátno, 40x40 cm
Úhonice, 2009-2010, akryl, plátno

---------------------------------------
http://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/kh_malecek20100307.html