Olga Karlíková: Obrazy - kresby

termín: 1997/04/24 - 1997/06/01
instituce: Galerie Synagoga
typ výstavy: autorská