Anna Zemánková

osoba, narození
Zemánková Anna, 23. 8. 1908