Národný umelec Ignác Bizmayer: Výber z tvorby

termín: 1983/10
instituce: Muzeum Ľudovíta Štúra
typ výstavy: autorská

poznámka:
(existuje plakát i pozvánka)