Obrazy a kresby Karla Boháčka

termín: 1943/08/26 - 1943/09/13
instituce: Pošova galerie
typ výstavy: autorská