Naši krajští výtvarníci. Obrazy, kresby, grafika a plastika severočeských výtvarníků

termín: 1955/08/01 - 1955/09/01
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní