Objevy. Mistrovská díla 19. století z Augsburgu

termín: 2009/04/30 - 2009/09/20
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Výstava Objevy / Mistrovská díla 19. století z Augsburgu představuje další společný projekt Oblastní galerie v Liberci a Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Navazuje na obdobně koncipovanou výstavu Sehen ist alles / Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus Liberec, která představila v Augsburgu v roce 2007 mistrovská díla německého malířství 19. století ze sbírek liberecké galerie. Tento rok budou v Liberci k vidění vybraná díla ze sbírek Kunstsammlungen und Museen Augsburg, která nastíní vývoj německého malířství v průběhu 19. století.
K výstavě byl vydán katalog a po celou dobu trvání výstavy bude probíhat bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky výstavy, tematické přednášky a koncerty zaměřené na 19. století.
zdroj - www.ogl.cz