Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

termín: 1997/12/16 - 1998/04/13
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní