Alois Mikulka: Kresby ze skicáře

termín: 1997/04/24 - 1997/06/08
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: autorská