Nizozemské malířství 16.-18. století ze sbírek Oblastní galerie v LIberci

termín: 1995/09/07 - 1995/11/05
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní