Alois Milsimr: Obrazy a kresby

termín: 1984/09/27 - 1984/10/05
instituce: Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč)
typ výstavy: autorská