Náhodná setkání. Koláže ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze

termín: 2009/03/19 - 2009/05/24
instituce: Nová výstavní síň
typ výstavy: kolektivní