Alexandr Vladimír Hrska: Obrazy

termín: 2010/09/09 - 2010/10/02
instituce: Galerie Deset
typ výstavy: autorská

poznámka:
hudební zahájení Jaroslav Svěcený
přednes veršů básníka Miloše Jirka Otakar Brousek