Akademie jako nositelé kulturní identity

termín: 2005/05/30 - 2005/06/23
instituce: Akademie věd České republiky
typ výstavy: nevýtvarná

poznámka:
Archiv AV ČR