Amicus liber, magis amica veritas. Publikace pracovníků Filozofického ústavu AV ČR

termín: 2007/03/19 - 2007/04/12
instituce: Akademie věd České republiky
typ výstavy: nevýtvarná