Additional exhibitions of works

termín: 2000/10 - 2000/12
instituce: Radio House Galley
typ výstavy: kolektivní