O tělech a jiných věcech / Von Körpern und anderen Dingen / Of body and Other Things

termín: 2003/06/18 - 2003/09/28
instituce: Městská knihovna Praha
typ výstavy: kolektivní