Alexander Bugan: Niektoré obrazy

termín: 1988/04 - 1988/05
instituce: Výstavná sieň Alžbětina 30
typ výstavy: autorská