Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace

instituce, obec, adresa
Galéria hlavného mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava), _
Národní galerie v Praze, Praha, _