Nálezy keramiky a kresby míst nálezů z Olomouce - Křelova od Stefana Konrada z roku 1992

termín: 1992/10/29 - 1992/11/24
instituce: Galerie mladých
typ výstavy: autorská