Anežka Hošková: BLKFLMNGO

termín: 2010/12/09 - 2011/01/27
instituce: Galerie U mloka
typ výstavy: autorská

poznámka:
Výstava prací Anežky Hoškové představuje stylizované kresby a malby různých formátů z poslední doby. Jsou pestrobarevným zobrazením a syntézou elementů převzatých z egyptské mytologie, ale také naivismu, který je čitelný v zobrazení sexuálních tužeb a radostí a současně i odkrývá vtipnou stránku tabuizované pudovosti. V nejnovějších pracích autorky se k dosavadním výrazovým prvkům přidává inspirace okultními symboly a znaky, které se v současnosti objevují v různých podobách i na hudební scéně nazývané jako witch house.