ART IN-BOX

termín: 2010/12/15 - 2011/01/30
instituce: Dům pánů z Kunštátu
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Čsko-italská kolektivní výstava
v rámci cyklu přednášek Marginálie
Umělecký projekt ART IN-BOX vznikl na podnět Susanny Horvatovičové jako projekt výstavy putující po světě, která se přitom může vejít do kufru. První česko-italská kolektivní výstava ART IN-BOX je zorganizována kurátorkami Susannou Horvatovičovou a Terezou Rullerovou v rámci cyklu přednášek Marginálie u příležitosti výročí 100 let Domu umění města Brna. Zahájení výstavy budou otevírat performances českých umělců: Darina Alster a Milan Salák.V sekci výstavy nazvané "made in Italy" jsou pozváni italští umělci a výtvarnici, kteří žijí delší dobu v Itálii: Alessio Ancillai, Ennio Alfani, Massimo Arduini , Michal Blumenfeld, Natsumi Di Vito Chirico, Uemon Ikeda, Alberto Parres, Giuliano Pastori, Eugenio Percossi, Federica Polidoro, Pupillo, Elia Sabato, Chiara Tommasi.
Do sekce “made in Czech Republic” jsou pozváni umělci z Prahy: Darina Alster, Michal Cab, Jiří David, Jaro Dufek, Petr Krátký, Radim Labuda, Milan Salák, Lucie Skřivánková, Dagmar Šubrtová, Klára Vystrčilová. Z Brna jsou do projektu zapojeni: Filip Nerad, Anna Balážová, Ondřej Homola, Jan Šrámek, Tereza Rullerová & Vít Musil.
Česko-italská kolektivní výstava ART IN-BOX je koncipována jako celková instalace různých postprodukčních boxů. Instalace se stane tajemným prostorem, symbolem identity mezi formou, obsahem a funkcí, ale i měřítkem dnešního vývoje umění a architektury. Projekt je zaměřen na téma souvislostí mezi městem a přírodou, které je dáno přesnými rozměry 20x20x20 cm. ART IN-BOX přepokládá dvojznačnou hru mezi krabicí a obsahem, ale také mezi velikostí výstavní síně a miniaturností jednotlivých prací.
Koncept výstavy je inspirován ready-mady Marcela Duchampa a pozdějšími krabičkami Fluxus Boxes. Skrz historii od M. Duchampa po J. Cornella měla krabička různé formy, od montáže po koláže a tvorbu objektů. Box se později stal multifunkčním prvkem v oblasti reklamy a designu. Do Fluxus Boxes bylo například možné poskládat všechno, objekty, rébus z písmen a reklamy, památky i banální věci všední spotřeby.
Podle Teorie systému objektů Jeana Baudrillarda a dnešního vývoje Teorie postprodukční práce kritika Nicolasa Bourriauda, je společnost “posedlá“ věcmi, tak naopak věci jsou manipulované společností. V tomto směru se ART IN-BOX stává hrou mezi konceptuálním a konkrétním objektem, spojuje tradiční techniky s experiméntálními médii, videem a postprodukční prací. Tato česko-italská výstava se stavá výrazem procesu tvůrčích jevů a jejich vzájemných vztahů: krabička se stavá virtuálním kontejnerem multimediálních instalací, poštovním balíčkem nebo trezorem vzpomínek.
ART IN-BOX není projekt kopírující Fluxus, ani tradiční výstava malby a plastiky. Ukazuje se proměnlivá "magická krabička", která může být nalezená na každém rohu ulice, v urbanistických projektech i galeriích. Je to jen hra a okouzlující kombinace náhody a nutnosti, kterou používáme v každodenním životě: Post Box - Mailbox - Artbox - Eco Box - Kits Box – White Box - Box In Box – Art In Box ...