Adolf Vrhel: Fotografie

termín: 2011/01/27 - 2011/04/17
instituce: Galerie Josefa Sudka
typ výstavy: autorská

poznámka:

Česká fotografie 60. let 20. století byla tematicky i žánrově neobyčejně pestrá. Podílela se na ní řada jedinečných osobností, z nichž jednou byl Adolf Vrhel (1935—1975). Ačkoli vystudoval architekturu, stal se profesionálním fotografem a spolupracoval zejména s časopisem Domov. Vytvořil velké množství snímků bytového zařízení a užitého umění celé generace mladých výtvarníků z oborů nábytek, textil, sklo, keramika a módní tvorba. Současně prováděl návrhy a realizace monumentálních fotografických kompozic do interiérů, v nichž se vedle přírodních detailů uplatnila zejména jeho fascinace světem moderní techniky.

Czech photography of the 1960s was highly variegated in terms of theme and genre. Adolf Vrhel (1935—1975) was one of the numerous outstanding figures in photography of the time. Although he graduated in architecture, he became a professional photographer, collaborating mainly with the Domov (Home) magazine. He produced a great many photos of home furnishings and decorative arts created by an entire generation of young designers in the fields of furniture, textile, glass, ceramics and fashion clothing. Concurrently, he designed and realized monumental photographic compositions for interiors. These works featured details from nature and attested to his fascination with the world of modern technology.