Alexandra Atlasová: Dik

termín: 2011/01/07 - 2011/01/22
instituce: Galerie K4
typ výstavy: autorská

poznámka:
Třetí kurátorský projekt Galerie K4 představí kresby Alexandry Atlasové, studentky Ateliéru intermediální tvorby I. Milana Knížáka. Název výstavy DIK, romsky „koukej“, obsahuje několik dalších významů, zřejmých z tématických okruhů autorčiných prací.


Cykly kreseb, vycházejících jednak ze zkušenosti práce na dětské onkologii, jednak z pozoruhodného nakládání s pornografickými časopisy, vyjadřují paradoxně podobnou náladu. Černobílé kresby změtí deformovaných těl, realisticky překreslované erotické fotografie i barevné fixové kresby z nemocničního prostředí mají přes stylovou různost něco společného – jsou tísnivým zachycením tělesnosti v její krajnosti, v momentu před úplným zánikem. Dětsky stylizované kresby onkologických pacientů a nemocničního personálu představují mikrokosmos bytostí bojujících v extrémních podmínkách o své duševní zdraví. V erotických kresbách se lidské tělo stává kusem masa, týraného a ponižovaného, propletená těla budí dojem rakovinového bujení, pohlavní orgány se mění na nádory pracující na rozkladu odlidštěných těl.
www.avu.cz