Absurdita? Groteska? Ironie? II. díl

termín: 2011/02/03 - 2011/03/02
instituce: Galerie NoD
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Také druhý díl projektu navazuje na výstavu Česká groteska, uskutečněnou před víc než před dvaceti lety v Galerii hlavního města Prahy. Snaží se postihnout, že groteskní linie v českém umění stále pokračuje, že se s ní ztotožňuje nebo se jí dotýká řada výrazných osobností od nejstarší až po nastupující generaci. Výstava se zaměřuje na další okruh umělců, kteří různými způsoby s nadsázkou, ironií a humorem reagují na to, co se děje v dnešní společnosti. Představí vedle sebe díla, jejichž autoři využívají rozmanité výrazové prostředky od obrazů, soch a objektů k videím a instalacím. Projekt má přinést určitá srovnání, jakým způsobem zacházejí s absurditou umělci v různých obdobích, jak se vlastně kdykoliv nabízí řada příležitostí k jejímu uplatnění a jak v tomto směru každá doba a každá situace přináší odlišnou inspiraci.