Adriena Šimotová: Menší ohlédnutí. Perforace, frotáže 1975–91 / A Minor Glance Back. Perforations, Frottages 1975–91

termín: 2011/02/25 - 2011/04/25
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Museum Kampa připravilo u příležitosti 85. narozenin Adrieny Šimotové výstavu, kterou ona sama nazvala Menší ohlédnutí. Výstava představuje tvorbu z let 1975-91 zaměřenou na práci s perforací a frotáží v kresbě, plastice či vrstveném reliéfu. Z hlediska tematiky a způsobů ztvárnění jde tedy o okruh děl, který reprezentuje jeden z vrcholů autorčiny celoživotní tvorby. Z perforací jsou mezi jinými vystaveny monumentální kresby na vrstvených karbonovaných rolovaných papírech, které vytvořila během svých pracovních pobytů v bývalém františkánském klášteře v Hostinném násilně uzavřeném počátkem padesátých let minulého století. Tato díla dnes patří ke klenotům sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových. Na výstavu v Museu Kampa navazuje výstava autorčiny současné tvorby v Galerii Rudolfinum.
museumkampa.cz