August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi

termín: 2009/11/06 - 2010/04/30
instituce: Klášter sv. Jiří
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Krajinářské dílo Augusta Bedřicha Piepenhagena a jeho dcer Charlotty a Louisy vzniklo v době romantismu. Těžištěm významu je výjimečně početné a malířsky atraktivní dílo Augusta Bedřicha, Charlotta a Louisa už spíše pokračovaly v otcově odkazu. Pipenhagen, původem cizinec, vyučený knoflíkářskému řemeslu a v malířství amouk, vyšel z empirické popisné věcnosti, aby
se v závěru své tvorby dopracoval čistě romantických kompozic. Neustále obměňoval pohledy na horská údolí s jezery a řekami, na hradní zříceniny na skalách, na vodní hladiny se zrcadlením úplňku, na lesní cesty ozářené měsíčními nebo slunečními paprsky, ale také na zasněžené scenérie. Jeho přítel rakouský básník krajinář Adalbert Stifter o nich v roce 1859 napsal, že obsahují „plnost přírodní barvy“.