Anna Cinzerová - Pántiková: Paličkovaná čipka

termín: 1984/12 - 1985/01
instituce: Galéria mladých
typ výstavy: autorská