Ohlasy entropie

termín: 2011/06/02 - 2011/06/26
instituce: Galerie kritiků
typ výstavy: kolektivní