Anežka Kovalová: Kresby

termín: 1993/04/07 - 1993/05/04
instituce: Divadlo hudby OKS
typ výstavy: autorská