Anežka Hošková, Jakub Hošek: Paranoid Couch Potato

termín: 2011/05/18 - 2011/06/25
instituce: Prinz Prager Gallery
typ výstavy: kolektivní