Ars longa - Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Dubuffet, Miró, Chagall, Tapies, kmenové umění Afriky / Jiří Anderle, the Artist and his Collection: Dubuffet, Miró, Chagall, Tapies, Tribal Art from Afrika

termín: 2011/07/02 - 2011/10/02
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní