Oľga Šarinová: Cestou svetla

termín: 2010/10/15 - 2010/11/28
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
typ výstavy: autorská