Antitéze malby / Antithesis of Painting

termín: 2011/09/20 - 2011/10/16
instituce: Galerie kritiků
typ výstavy: kolektivní