Archiv Chalupecký

termín: 2010/11/03 - 2011/01/17
instituce: DOX, Malá věž
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Co zbude po kritikovi umění? Knihy, katalogy, články, korespondence, fotografie, slovníková hesla, bibliografický soupis i vzpomínky současníků. Jak dát podobným materiálům smysl? Jak s jejich pomocí přiblížit komplikovanou osobnost a její význam? Výstava v prostorách Archivu výtvarného umění DOX představí chronologicky seřazenou, avšak jinak neuspořádanou koláž fotografií a textů, jež přiblíží život a dílo Jindřicha Chalupeckého. Součástí výstavy bude i aktualizované heslo Chalupecký v informačním systému abART.
Autoři výstavy: Tomáš Pospiszyl a Petr Babák