Objekty a variabily Radka Kratiny

termín: 1966
instituce: Divadlo hudby
typ výstavy: autorská